دادرسی عادلانه

زمینه‏ی پیشگیری از جرایم و تشویق مجرمین به توبه می‏توانند نقش مهمی ایفا می‏کنند اما واقعیت این است که این... Read more »

پیشگیری از جرم

است و در واقع سیاست قضایی مربوط به برداشت‏های متفاوت محاکم قضایی از قانون و سیاست تقیینی است. سیاست تقیینی... Read more »

مجازات اسلامی

عملکرد و برداشت قضات از قانون دانسته‌اند که در صورت بروز اختلاف در آراء و صدور احکام گوناگون، معمولاً دیوان... Read more »

مجازات اسلامی

به امر توبه و نقش اصلاحی آن پرداخته نشده است و قانون در بسیاری از موارد سکوت کرده است. همچنین... Read more »

مجازات اسلامی

اهداف کلی و کلان یک نظام حقوقی، مفید است. معمولاً در یک نظام حقوقی واحد، اجزا و بخش‏های گوناگون مکمل... Read more »

سیاست جنایی تقنینی

با نهادها و مراجع دولتی می‏باشد. همبستگی نهادهای مردمی و شهروندان با دولت در مورد ماهیت، رسالت و اهداف سیاست... Read more »

مجازات اسلامی

کردن خسارت‏هایی که بر افراد دیگر وارد شده و ادای حق‏الناس است. همچنین بررسی شد که توبه دارای اثرات و... Read more »

شهادت (گواهی)

آن‏ها بروید؛ ۶. چشانیدن الم و سختی طاعت را به تن، همچنان که حلاوت و شیرینی (کاذب) معصیت و گناه... Read more »