منابع و ماخذ پایان نامه nm?، غلظتی، ۵۶۵، ۴-۳-

شکل ۴-۷- منحنی کالیبراسیون خطی فلز سرب max=573 nm?

شکل ۴-۸- منحنی کالیبراسیون خطی فلز جیوه max= 565 nm?

۴-۳- حد تشخیص روش
کمترین غلظت نمونه که توسط یک روش پیشنهادی قابل آشکار سازی است، حد تشخیص آن روش نامیده می شود. و به این صورت قابل تعریف است: غلظتی از نمونه

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

برای ورود روی عکس زیر می توانید کلیک کنید :

Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ، ناحیه۰/۴-۲۵/۰، درجـــه، Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه استاندارد، حدتشخیص، Yb، پیشنهاد۲۵۰

دیدگاهتان را بنویسید

*