منابع و ماخذ پایان نامه زیر،، ۷۵۰، ۴۵۰، (۴-۳)

آمده است، تغییر می کند. همچنین در جدول (۴-۳) مقادیر غلظت که برای سری پیشگویی تهیه خواهد شد نشان داده شده است. لازم به تأکید است مخلوط هایی که برای سری پیشگویی تهیه می گردد نمی بایستی در مرحله کالیبراسیون مورد استفاده قرار گرفته باشد. در کل روش های زیر، طول موج های بین ۴۵۰ تا ۷۵۰ در نظر گرفته شده اند.

جدول ۴-۲- غلظت های مختلف

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

برای ورود روی عکس زیر می توانید کلیک کنید :

Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه گردید،، ، ، Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه Pb، Mixture، Hg،

دیدگاهتان را بنویسید

*