منابع و ماخذ پایان نامه تکرارپذیری

(۴-۱) نشان داده شده است. با توجه به نتایج تجربی حاصله RSD که معیاری از دقت یاهمان تکرار پذیری روش میباشد در جدول زیر نشان داده شده است
جدول ۴-۱- نتایج تجربی بدست آمده در تکرارپذیری در ساخت حسگرها
شماره فیلم
جذب در ۵۸۰
فیلم شماره ۱
۶۱۰/۰
فیلم شماره ۲
۶۲۱/۰
فیلم شماره ۳
۶۲۳/۰
RSD
۳۲/۰%

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

برای ورود روی عکس زیر می توانید کلیک کنید :

Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه تکرارپذیری Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه چند متغیره

دیدگاهتان را بنویسید

*