منابع و ماخذ پایان نامه تکرارپذیری

آمد.

۴-۴- بررسی تکرار پذیری در ساخت حسگرها
وجود شباهت ساختاری بین حسگرهایی که در یک دفعه۱۰۷ به همراه یکدیگر ساخته می شوندرا تکرارپذیری مینامند. جهت انجام این بررسی مطابق با شرایط بهینه بدست آمده، ۳ عدد حسگر ساخته شد و در هر مرحله پس از تهیه حسگرها، جذب آنها برای حسگر ثبت گردید. نتایج حاصل از این بررسی در جدول

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

برای ورود روی عکس زیر می توانید کلیک کنید :

Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه استاندارد، حدتشخیص، Yb، پیشنهاد۲۵۰ Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه تکرارپذیری

دیدگاهتان را بنویسید

*