منابع و ماخذ پایان نامه استاندارد، حدتشخیص، Yb، پیشنهاد۲۵۰

آزمایشی که سیگنال حاصل از آن معادل با سیگنال شاهد به اضافه سه برابر انحراف استاندارد حاصل از اندازهگیری محلول شاهد میباشد :
YLOD = Y b + 3Sb
که در این رابطه Sb انحراف استاندارد وابسته به محلول شاهد و Yb سیگنال مربوط به این محلول میباشد. حدتشخیص اندازهگیری سرب و جیوه با استفاده از روش پیشنهاد۲۵۰ میکرو گرم بر لیتر بدست

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

برای ورود روی عکس زیر می توانید کلیک کنید :

Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه nm?، غلظتی، ۵۶۵، ۴-۳- Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه تکرارپذیری

دیدگاهتان را بنویسید

*