حقوق جزای عمومی

در خصوص مجازات های مربوط حد بیشتر از تعزیر است، علت این امر نیز این است که اولاً در مورد سقوط مجازات حدی با توبه در نص اسلام و قانون بیشتر سخن آمده است. ثانیاً با توجه به نقش قاضی در مورد مجازات‏های تعزیری این فرضیه نیز تأیید می‏گردد هرچند که روی‏هم رفته هم در برخی از جرایم اعم از حدی و تعزیری، توبه موجب سقوط مجازات می‏شود.
فرضیه‏ی سوم نیز مبنی بر این‏که به نظر می‏رسد آن‏گونه که باید، توبه، در سیاست جنایی کشور ما اعمال نمی‏شود، مورد تأیید قرار گرفت. علت این است که در سیاست تقیینی ما به کرات در مورد توبه سخن رانده شده است ولی در برخی موارد و برخی جرایم نیز سکوت شده است. دست قاضی در جرایم حق‏الله و حق جامعه برای عفو باز است ولی در حق‏الناس خیر و باید حق مردم ادا شود. در مورد سیاست قضایی نیز به خاطر اختلاف سلایق قضات، گاهی توبه آن‏گونه که شایسته است اعمال نمی‏شود. در مورد سیاست اجرایی هم نهادها، مجرمین را به توبه دعوت می‏کنند ولی گاهی خود مجرمین به توبه نائل نشده و اصرار بر ارتکاب جرایم دارند. در مورد سیاست مشارکتی نیز باید گفت که متأسفانه جامعه‏ی مدنی شخص تائب را اصلاح‏شده نمی‏داند و جامعه او را نمی‏پذیرد. بنابراین توبه آن‏گونه که شایسته است در سیاست جنایی ما اعمال نمی‏شود. در ادامه پیشنهاداتی برای اعمال بیشتر توبه در سیاست‏های جنایی کشور ارائه می‏گردد.

پیشنهادها:
با توجه به اهمیت بسزای توبه به عنوان یک نهاد قوی در سقوط مجازات و با عنایت به اصلاحاتی که اخیراً در نظام قضایی کشور در حال شکل‌گیری است لازم است پیشنهاداتی ارائه گردد:
۱- بهتر است از طرف رئیس قوه قضائیه در پرونده‌های کیفری، قبل از آن‏که قاضی صادر کننده رأی حکم صادر کند توجه ویژه‌ای به توبه مجرم بشود و از وجود کارشناسان و روانشناسان به عنوان مشاور قاضی در این خصوص استفاده شود.
۲- لازم است نهادی تحت عنوان «نهاد توبه» برای رسیدگی به وضعیت مجرمان نادم و پشیمان تأسیس گردد و با کار گسترده فرهنگی از این امتیاز ویژه قانون گذار اسلام که تا حدودی عملاً تعطیل شده است استفاده بهینه شده و بدین طریق فرهنگ توبه در جامعه جا افتاده و فراگیر شود
۳- بهتر است سوء سابقه از سجل کیفری این افراد (توبه کنندگان) حذف گردد.
۴- بهتر است بیش از پیش مجرمین به توبه تشویق شوند و در نهادهای بازتولیدکننده مانند زندان، بهزیستی و …مجرمین تحت آموزش‏های دینی قرار گرفته و به فواید ترک جرم و مضرات ادامه‏ی جرم پی ببرند.
۵- بهتر است برنامه‏های آموزشی، اردوهای تفریحی و …برای هدایت و راهنمایی مجرمین، تدارک دیده شود.
۶- صدا و سیما و رسانه‏ها باید در تهیه‏ی فیلم‏ها، کلیپ‏ها و سی‏دی‏های آموزشی به آگاه‏سازی جامعه در مورد جرایم و خطرات آن و راه‏های اصلاح مجرمان به‏وسیله‏ی توبه تلاش کند.
۷- بهتر است مجرمین توبه‏کننده و اصلاح‏شده به توسط رسانه‏ها به همه معرفی شوند و مورد تشویق قرار بگیرند تا بقیه‏ی مجرمین هم به توبه تشویق شوند.
۸- باید به مردم آموزش داده شود که توبه‏کننده مورد لطف خدا قرار گرفته است و باید مورد پذیرش جامعه نیز قرار بگیرد.
و ….
فهرست منابع و مآخذ
۱. قرآن کریم.
۲. ابن اثیر، مبارک بن ابی الکرام، ۱۳۶۷، النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، تحقیق: طاهر احمد الزاوی و محمد الطناحی، قم، مؤسسه اسماعیلیان.
۳. ابن برّاج، ۱۴۱۰ ق، سلسله الینابیع الفقهیه، ج ۲۳.
۴. ابن‏حزم، محمد بن داود، ۱۴۱۸ ق، المحلی، تحقیق: احمد محمد شاکر، ریاض، دارالنفائس.
۵. ابن‏رشد، محمد بن احمد، ۱۴۲۰ ق، بدایه المجتهد و نهایه المقتصد، بیروت، دار ابن حزم.
۶. ابن‏عابدین، محمدامین، ۱۴۱۵ ق، رد المحتار علی الدر المختار، بیروت، دارالکتب العلمیه، ۱۴۱۵ق.
۷. ابن‏قدامه، محمد بن عبدالله، ۱۴۰۳ ق، المغنی و الشرح الکبیر، بیروت، دارالکتاب العربی.
۸. ابن‏ماجه، محمد بن یزید، بی‏تا، سنن ابن ماجه، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دارالفکر.
۹. ابن منظور، جمال‌الدین محمد بن مکرم، ۱۴۰۸، لسان العرب، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
۱۰. احمدیان‏راد، رضا، ۱۳۹۰، نگاهی به انواع سیاست جنایی، روزنامه‏ی رسالت، شماره‏ی ۷۴۶۹، ۱۱/۱۱/۹۰.
۱۱. اردبیلی، محمدعلی، ۱۳۸۹، حقوق جزای عمومی، جلد نخست، تهران، نشر میزان.
۱۲. اسلامپور، عسکری، ۱۳۸۴، توبه در امور کیفری، مجله‏ی معرفت، شماره‏ی ۹۳.
۱۳. اسلام‏پور، عسکری، ۱۳۸۳، جایگاه توبه و نقش آن در امور کیفری اسلام، مجله‏ی رواق اندیشه، شماره‏ی ۳۹.
۱۴. اسماعیلی، مصطفی، ۱۳۸۶، مکتب بازگشت، قم، اشک یاس.
۱۵. اکرمی، الهام، ۱۳۸۹، سیاست جنایی اسلام: سزادهی یا بازپروری؟، تعالی حقوق، سال دوم، شماره‏ی ۶، صص ۴۲-۲۳.
۱۶. امام خمینی، ۱۳۸۰، چهل حدیث، تهران، نشر فرهنگی رجا.
۱۷. امام خمینی، سید روح‏الله، ۱۳۷۹، تحریر الوسیله، تهران: موسسه‏ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
۱۸. امینی، محمود، ۱۳۸۸، مطالعه‏ی تطبیقی جایگاه و آثار توبه در فقه امامیه و قانون کیفری ایران، پایان‏نامه کارشناسی ارشد رشته‏ی حقوق، قم، دانشگاه قم.
۱۹. بابایی‏خانه‏سر، عباس، ۱۳۸۶، سیاست جنایی اجرایی در جمهوری اسلامی ایران، پایان‏نامه‏ی دکترای رشته‏ی حقوق جزا و جرم‏شناسی، تهران: دانشکده‏ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
۲۰. بجنوردی، محمدحسن، ۱۳۸۴، القواعد الفقهیه، قم، دلیل ما.
۲۱. بهائی، محمد بن حسین، ۱۴۱۵ ق، الاربعون حدیثاً، قم، مؤسسه النشر الاسلامی.
۲۲. بهرامی، زهرا، ۱۳۸۹، توبه و نقش آن در اسقاط حدود در مذاهب خمسه و حقوق موضوعه ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، زاهدان، دانشکده الهیات دانشگاه سیستان و بلوچستان.
۲۳. بی‏نا، ۱۳۸۹، پاتک شبانه‏ی پلیس به اراذل و اوباش پایتخت، روزنامه‏ی ایران، شماره‏ی ۴۴۹۶، مورخ ۱۶/۲/۸۹.
۲۴. تسلیمی، محمد سعید، ۱۳۸۶، تحلیل فرایندی خط مشی‏گذاری و تصمیم‏گیری، تهران، سمت.
۲۵. جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ۱۳۶۳، دائره‏المعارف علوم اسلامی (قضایی)، جلد ۳، تهران: گنج دانش.
۲۶. حاجی‏ده‏آبادی، محمدعلی، ۱۳۸۸، اصلاح مجرمان در سیاست جنایی تقیینی ایران، مجله‏ی حقوق، دوره‏ی ۳۹، شماره‏ی ۳.
۲۷. حرّ عاملى، محمد، ۱۴۱۳، وسایل الشیعه، ۲۰ مجلد، با تصحیح ربانى شیرازى، بیروت دار احیاء التراث العربى.
۲۸. حسنی، علی‏اکبر، ۱۳۷۰، حقوق قضا از دیدگاه امام علی (ع)/ تعریف جرم و مجرم، مجله‏ی درس‏هایی از مکتب اسلام، شماره‏ی ۳۷۰.

۲۹. حسینی‏مقدم، سیدعلی و حمید جربانی، ۱۳۸۸، بررسی محدودیت‏های اجرایی پلیس در پیشگیری انتظامی از جرم (مطالعه‏ی موردی کلانتری‏های شهرستان کرج)، فصلنامه‏ی انتظام اجتماعی، سال اول، شماره‏ی ۴.
۳۰. حسینی، سیدمحمد، ۱۳۸۸، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران، تهران، سمت.
۳۱. حسینی، سیدمحمود، ۱۳۸۱، مراجع اجتماعی پاسخ‏دهی به پدیده‏ی مجرمانه در سیاست جنایی اسلام، مجله‏ی دانشکده‏ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره‏ی ۵۸.
۳۲. خالصی، محسن، ۱۳۸۳، سیاست جنایی ایران در پرتو قانون اساسی، مجله‏ی حقوق اساسی، شماره‏ی ۳.
۳۳. خان‏زاده، حمید، ۱۳۹۱، مجازات‏های تعزیری و بازدارنده و بحث مرور زمان در امور کیفری، وبلاگ شخصی، مجله‏ی الکترونیکی دادگستر.
۳۴. خرمی، جواد، ۱۳۸۴، توبه در قرآن، مجله‏ی مبلغان، شماره‏ی ۷۱.
۳۵. خوئی، ابوالقاسم، بی‏تا، مبانی تکمله المنهاج، بی جا، انتشارات لطفی.
۳۶. دارویی، رزیتا، ۱۳۷۶، بزهکاری کودکان و نوجوانان و شیوه‏های پیشگیری از آن، پایان‏نامه‏ی کارشناسی ارشد رشته‏ی حقوق جزا، تهران: دانشکده‏ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
۳۷. داوریار، محمدعلی، ۱۳۸۴، توبه و سقوط مجازات‏ها، پایان‏نامه‏ی کارشناسی ارشد رشته‏ی حقوق، شیروان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان.
۳۸. دواس، دی.ای ۱۳۸۳، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.
۳۹. راوندى، ۱۴۱۰ ق، سلسله الینابیع الفقهیه، ج ۲۳. قم: دفترانتشارات اسلامی
۴۰. رحمدل، منصور، ۱۳۸۲، مطالعه‏ی تطبیقی سیاست جنایی ایران، انگلستان و ولز در قبال قاچاق مواد مخدر، پایان‏نامه‏ی دکترای رشته‏ی حقوق جزایی و جرم‏شناسی، تهران، دانشکده‏ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
۴۱. رستگاری‏نیا، ژیلا (۱۳۸۵)، راهکارهای کاهش جمعیت کیفری، شماره‏ی ۵۷ و ۵۸.
۴۲. رسولی‏آذر، اصغر، ۱۳۹۱، سیاست جنایی، مجله‏ی الکترونیکی پژوهشکده‏ی باقرالعلوم. روی خط اینترنت، بازیابی در ۳/۹/۹۱، از آدرس:
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=28752.
۴۳. رملی، شمس‌الدین محمد بن ابی‌عباس، ۱۴۱۴ ق، نهایه المحتاج الی شرح المنهاج، بیروت، دارالکتب العلمیه.
۴۴. زحیلی، وهبه، ۱۴۱۸ ق، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، دارالفکر.
۴۵. زراعت، عباس، ۱۳۸۶، توبه عذر معاف‏کننده یا عامل سقوط مجازات، نشریه‏ی مطالعات اجتماعی، شماره ۷۷.
۴۶. شامبیاتی، هوشنگ، ۱۳۷۲، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، انتشارات پاژنگ.
۴۷. شربینی، خطیب، ۱۴۱۵ ق، المغنی المحتاج، بیروت، دارالکتب العلمیه
۴۸. شعاع‏کاظمی، مهرانگیز، ۱۳۸۵، جرم و راه‏های پیشگیری از آن، مجله‏ی معرفت، شماره‏ی ۱۰۳.
۴۹. شیخ مفید، ۱۴۱۰ ق، سلسله الینابیع الفقهیه، ج ۲۳.قم،انتشارات قدس.
۵۰. شیری، عباس، ۱۳۷۲، سقوط مجازات در حقوق کیفری اسلام و ایران، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی.
۵۱. صادقی، احمدرضا، ۱۳۸۹، مقدمه‏ای بر مفهوم سیاست جنایی، ماهنامه‏ی عدالت اجرایی، شماره ۵۰.
۵۲. صادقی، محمدهادی، ۱۳۷۳، گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام، پایان‏نامه‏ی دکترای رشته‏ی حقوق، تهران، دانشکده‏ی علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس.
۵۳. صانعی، پرویز، بی‏تا، حقوق جزای عمومی، تهران: انتشارات دانشگاه ملی (شهید بهشتی).
۵۴. طاهری، حبیب‏الله، ۱۳۸۹، نقش توبه در اسقاط حقوق، پژوهش‏های فقهی، سال ششم، شماره ۲.
۵۵. طباطبایی، سیدعلی، ۱۴۲۲، ریاض‏المسائل فی بیان الاحکام بالدلائل، جلد ۱۳، قم: مؤسسه‏ی نشر اسلامی.
۵۶. طبرسی، ابوعلی، ۱۳۹۱، مجمع‏البیان، موسسه‏ی الکترونیکی تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)، بازیابی در ۳/۸/۹۱.
۵۷. طوسی، محمد بن حسن، ۱۴۱۶ ق، الخلاف، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
۵۸. طوسى، محمدبن الحسن، ۱۴۱۰، النهایه، قم، انتشارات قدس محمدى.
۵۹. عبدالفتاح، عزت و اسماعیل رحیمی‏نژاد، ۱۳۸۱، جرم چیست و معیارهای جرم‏انگاری کدام است؟، مجله‏ی حقوقی و قضائی دادگستری، شماره‏ی ۴۱.
۶۰. عزتی‏پور، کیومرث، ۱۳۸۵، مجازات چیست، مجله‏‏ی حقوقی، شماره‏ی ۴۳.
۶۱. عظیم‏زاده اردبیلی، فائزه و ساره حسابی، ۱۳۹۰، سیاست جنایی و تطور مفهومی آن، نشریه‏ی تعالی حقوق، سال چهارم، شماره‏ی ۱۵
۶۲. عمرانی، سلمانی، ۱۳۸۸، سیاست جنایی جمهوری اسلامی، روی خط اینترنت، بازیابی در ۲۵/۹/۹۱، از آدرس http://vekalat88.blogfa.com/post-55.aspx.
۶۳. عوده، عبدالقادر، ۱۴۰۵ ق، التشریع الجنائی الاسلامی، بیروت، مؤسسه الرساله.
۶۴. فاضل‏هندی، محمدبن حسن، بی‏تا، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، قم: کتابخانه‏ی آیت‏الله مرعشی نجفی.
۶۵. قیاسی، جلال‏الدین، ۱۳۸۵، مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
۶۶. کامران دستجردی، حسن، ۱۳۸۵، جایگاه توبه در فقه و قانون مجازات اسلامی، مجله الکترونیکی راسخون، روی خط اینترنت، بازیابی در تاریخ ۲۶/ ۹/۹۱ از آدرس http://rasekhoon.net/article/show-108302.aspx.
۶۷. کوسن، موریس، ۱۳۸۵، اصول جرم‌شناسی، ترجمه‏ی روح اللّه صدیق، تهران: دادگستر.

۶۸. گسن، ریموند، ۱۳۸۸، جرم‏شناسی نظری، ترجمه‏ی مهدی کی‏نیا، تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
۶۹. گلدوزیان، ایرج، ۱۳۸۴، محشای قانون مجازات اسلامی، تهران: انتشارات مجد.
۷۰. لازرژ، کریستین، ۱۳۸۱، درآمدی به سیاست جنایی، ترجمه‏ی علی‏حسن نجفی ابرند‏آبادی، تهران: میزان.
۷۱. لواسور، ژرژ، ۱۳۷۲، سیاست جنایی، ترجمه‏ی علی‏حسن نجفی ابرندآبادی، مجله‏ی تحقیقات حقوقی، شماره‏ی ۱۱ و ۱۲.
۷۲. ماوردی، علی بن محمد، ۱۴۱۴ ق، الحاوی الکبیر، بیروت، دارالفکر.
۷۳. مجلسی، محمدباقر، بی‏تا، بحارالانوار، بیروت، داراحیاء التراث

نکته مهم : در این سایت فقط تکه هایی از این پایان نامه به صورت رندم درج شده که ممکن است موقع انتقال از فایل ورد به داخل سایت عکس ها درج نشوند یا فرمول ها و نمودارها و جداول و ... به هم ریخته درج شوند ولی در سایت منبع شما می توانید فایل کامل را با فرمت ورد و منابع و پیوست ها دنلود نمایید

برای ورود روی عکس زیر می توانید کلیک کنید :

Previous Entries قانون مجازات اسلامی Next Entries مجازات اسلامی